Vitamine B12

Vitamine B12

Een andere naam voor vitamine B12 is cobalamine. Vitamine B12 heeft in het lichaam een aantal belangrijke functies. Zo speelt vitamine B12 onder meer een belangrijke rol in de aanmaak van rode bloedcellen en zorgt het voor een goede werking van het zenuwstelsel. Het speelt ook een rol in de cognitieve hersenfuncties zoals het geheugen en er is een relatie tussen de inname van vitamine B12 en de gezondheid van de botten. Een onopgemerkt en onbehandeld tekort aan vitamine B12 kan leiden tot bloedarmoede en blijvende zenuw- en hersenbeschadiging. Wanneer het menselijk organisme in het geheel geen vitamine B12 toegevoerd krijgt, leidt het tekort tot percineuze anemie, oftewel kwaadaardige bloedarmoede.

Vitamine B12 wordt opgenomen in het laagste gelegen gedeelte van de dunne darm, ileum genoemd. Het kan alleen opgenomen worden door het lichaam, als het gekoppeld is aan het eiwit ‘intrinsieke factor’, ook wel intrinsic factor genoemd. Dit eiwit is een bestanddeel van maagsap en wordt geproduceerd door het maagslijmvlies. Een vitamine B12 tekort wordt ook wel aangeduid als vitamine B12 deficiëntie. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Mogelijke oorzaken van een vitamine B12-tekort

Een vitamine B12-tekort kent velerlei oorzaken. De belangrijkste laten we de revue passeren. Vitamine B12-deficiëntie kan ontstaan wanneer mensen niet genoeg vitamine B12 tot zich nemen of wanneer het lichaam niet genoeg vitamine B12 absorbeert of opslaat.

Onvoldoende inname vitamie B12

Vitamine B12-deficiëntie kan zich ontwikkelen bij mensen die geen dierlijke producten consumeren (veganisten/vegetariërs), en dit ook niet aanvullen met supplementen. In melk, eieren, kaas en de meeste vleessoorten komt relatief veel vitamine B12 voor.
Voorts is bekend dat de consumptie van alcohol, evenals roken en het nemen van slaappillen, de behoefte aan vitamine B12 vergroot. Een ieder die regelmatig alcohol drinkt, slaapmiddelen neemt of rookt, heeft behoefte aan extra vitamine B12.

Onvoldoende absorptie vitamine B12

De meest voorkomende oorzaak van vitamine B12-deficiëntie is onvoldoende absorptie (opname). De onderstaande omstandigheden kunnen leiden tot een ontoereikende opname.

Pernicieuze anemie

Pernicieuze anemie betekent letterlijk ‘schadelijke bloedarmoede’ en is een bepaalde vorm van bloedarmoede die ontstaat als gevolg van een auto-immuun gastritis, ook wel type-A-gastritis genoemd. Dit is een aandoening waarbij de slijmvlieslaag in de maag blijvend beschadigd kan raken doordat het afweersysteem de eigen cellen in de maag aanvalt. Hierdoor produceert de maag niet of nauwelijks het hierboven genoemde eiwit ‘intrinsic factror’, hetgeen noodzakelijk is voor een goede opname van vitamine B12 in de dunne darm. Een tekort aan intrinsic factor heeft tot gevolg dat vitamine B12 niet opgenomen kan worden door het lichaam

Maagoperatie

Door een maagoperatie, waarbij een substantieel deel van de maag verwijderd wordt, kan het maagslijmvlies niet voldoende intrinsic factor aanmaken, waardoor vitamine B12 niet goed wordt opgenomen door de dunne darm.

Operatie van het ileum

Een operatie waarbij het laatste deel van de dunne darm operatief verwijderd is, of niet goed functioneert kan resulteren in een vitamine B12-tekort, aangezien vitamine B12 via de wand van het ileum door het lichaam wordt opgenomen.

Andere mogelijke andere oorzaken van vitamine B12-deficiëntie zijn:

 • een overmatige groei van bacteriën in de dunne darm
 • infectie met diphyllobothrium latum (vislintworm), als gevolg van opname van vitamine B12 door de worm
 • malabsorptie (= verminderde opname van voedingsstoffen door dunne darm
 • inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en proctitis, waarbij de ontstoken darm bepaalde voedingstoffen onvoldoende opneemt en tekorten in het lichaam kunnen ontstaan
 • sommige geneesmiddelen en medicijnen, zoals maagzuurremmers
 • verminderde maagzuurproductie (vooral bij oudere mensen)

Symptomen en klachten van vitamine B12-tekort

Een vitamine B12 tekort ontstaat geleidelijk, aangezien het lichaam in staat is grote reservehoeveelheden vitamine B12 op te slaan. Onder andere de volgende symptomen kunnen optreden:

Neurologisch:

 • Tintelingen, doof gevoel, brandend gevoel in armen, benen, handen en/of voeten, zenuwpijn, op “watten” lopen, uitvalsverschijnselen
 • Concentratiestoornissen, geheugenproblemen
 • Afasie: niet op de juiste woorden kunnen komen, verkeerde woorden gebruiken, verspreken
 • Ataxie: onverklaarbaar vallen, of ergens tegen aan lopen, verlies van positiegevoel, onhandig zijn, dingen uit je handen laten vallen, dingen omgooien, struikelen, moeilijk lopen

Psychisch:

 • Depressie, dementie, nervositeit, psychose, paranoia, geïrriteerdheid, prikkelbaarheid, verwardheid, gedragsveranderingen

Overig:

 • Spierpijn en krachtsverlies
 • Glossitis (ontstoken tong), branderige, pijnlijke of prikkelende tong, gevoelige mond
 • Vermoeidheid, slaperigheid, algehele zwakte
 • Misselijkheid, verlies van eetlust, gewichtsverlies
 • Menstruatieklachten, zoals uitblijven menstruatie, hevige menstruatie, te lange menstruatie, verergerde menstruatiepijn
 • Gewrichtsklachten
 • Kortademigheid, benauwdheid, hartkloppingen
 • Duizeligheid
 • Bleekheid van de huid
 • Het koud hebben
 • Impotentie
 • Onvruchtbaarheid
 • Haaruitval
 • Veranderingen in gezichtsveld, wazig zien
 • Darmklachten
 • Incontinentie en/of vaak plassen
 • Hoofdpijn
 • Bleekheid, algehele zwakte en vermoeidheid (moeheid);
 • Prikkelbaarheid
 • Slaperigheid
 • Licht in het hoofd
 • Moeite met concentreren, moeite zich dingen te herinneren
 • Gebrek aan eetlust
 • Kortademigheid
 • Gewichtsverlies
 • Duizeligheid
 • Versnelde hartslag
 • Diarree
 • Bloedarmoede
 • Problemen met het zicht
 • Gehoorproblemen, zoals oorsuizingen
 • Spierpijn, spierkrampen, krachtverlies in de spieren
 • Hoofdpijn/migraine

Patiënten kunnen jarenlang last hebben van deze en andere onverklaarde klachten. Een vitamine B12-tekort heeft op de duur neurologische gevolgen, omdat het zenuwstelsel wordt aangetast. Patiënten kunnen klagen over tintelingen en een dof gevoel in handen en voeten en later over een zwaar gevoel en moeilijkheden met lopen. Ze kunnen last krijgen van coördinatieproblemen en er kunnen psychische stoornissen zoals een psychose of depressie optreden.

Vitamine b12 injecties en vitamine B12 supplement

De behandeling van een vitamine B12-tekort is afhankelijk van de de ernst en de oorzaak van de klachten. Bij een tekort aan intrinsic factor, zal vitamine B12 via een injectie direct in de bloedbaan gebracht worden. Orale toediening van vitamine B12 heeft geen zin, aangezien het lichaam dit niet opneemt. Vaak zal de patiënt levenslang injecties moeten krijgen. Indien het maagslijmvlies wel voldoende intrinsic factor aanmaakt, dan kan extra inname van vitamine B12 volstaan, via injecties of voedingssupplementen. Ook zal men proberen de oorzaak van het tekort te achterhalen en weg te nemen.

Niet alle vormen cobalamine zijn gelijk!

Actieve B12 versus inactieve B12

Vergelijk verschillende cobalamine vormen: methylcobalamine en adenosylcobalamine versus hydroxycobalamine en cyanocobalamine.

De tot nu toe bekende cobalamine vormen dienen op hun toepassingsgebied te worden beoordeeld en vergeleken — het is van belang de nuances te onderkennen en geen appels met peren te vergelijken. Vit.B12 is een verzamelnaam voor een groep van kobalt bevattende verbindingen bekend als corrinoids. Het cobalamine molecuul is opgebouwd uit een kern, en nucleotide, een suiker, een riboside en een uitwisselbare restgroep (R).

De vorm van de restgroep bepaalt welke naam het cobalamine krijgt. De belangrijkste cobalamine derivaten zijn cyano-cobalamine, hydroxo-cobalamine en de twee co-enzym vormen methyl-cobalamine en adenosyl-cobalamine. In het lichaam komen o.a. 3 verschillende vormen voor:

* Hydroxocobalamine — komt in kleine hoeveelheden voor in de weefsels en plasma

* Methylcobalamine — komt vooral voor in plasma

* Adenosylcobalamine — maakt voor 80% deel uit van de cobalaminen in het lichaam en bevindt zich vooral in de mitochondriën

Methyl-Cobalamine (Me-Cbl) en Adenosyl-Cobalamine (Ado-Cbl) zijn beide actieve vormen van B12 deze co-enzym vormen van vitamine B12 hebben belangrijke biochemische en therapeutische voordelen in vergelijking met andere niet actieve vormen van B12 o.a Cyano-Cobalamine (Cn-Cbl) en Hydroxy-Cobalamine (Oh-Cbl).

Het voordeel van methyl- en adenosyl-cobalamine ten opzichte van cyano- of hydroxocobalamine is onder meer dat beide co-enzymen direct biologisch actief zijn zonder dat zij een hele transformatie keten hoeven te doorlopen naar de actieve cobalamine vormen. Onvolkomenheden in het traject van conversie c.q. omzetting in meerdere stappen van cyano- of hydroxocobalamine naar een biologisch actieve vorm door gebrekkige enzymwerking zijn mogelijk en niet ongewoon — diverse patiënten kunnen één of meerdere stappen niet volledig dan wel onvoldoende maken.

De reële mogelijkheid bestaat dat een B12 patiënt het aanbod cyano- of hydroxo-cobalamine niet volledig kan omzetten — of slechts een minimale hoeveelheid naar één of beide actieve cobalaminen.

Diverse B12 patiënten met conversie c.q. methylatie problemen kunnen bij gebruik van Cn-Cbl en/of Oh-Cbl injecties onvoldoende respons ervaren met deze behandelingswijze. Helaas valt dit niet in de B12 bloedwaarde af te lezen De bloedwaarde zal immers stijgen met de ingestelde therapie, een B12 bloedwaarde geeft immers een totaal waarde aan van alle aanwezige cobalaminen.

Een stijging van de B12 bloedwaarde tijdens de behandeling met cyano- of hydroxy-cobalamine injecties zegt niets meer over het tekort — het laat alleen maar zien dat je B12 injecties krijgt. Deze waarde zegt niets over de werkelijke waarde op weefselniveau — de B12 bloedwaarde kan dan ook niet gebruikt worden om uitspraken te doen over de effectiviteit van de behandeling!

Een stijging van een B12 bloedwaarde met gebruik van bijvoorbeeld Me-Cbl en Ado-Cbl smelttabletten is eveneens van generlei waarde en zegt net zo min iets over de werkelijke waarde op weefselniveau — deze B12 bloedwaarde kan ook niet gebruikt worden om uitspraken te doen over deze wijze van behandeling!

Voor beide hulprichtlijnen geldt: laat die B12 bloedwaarden los zowel bij gebruik van cyano- en of hydroxo-cobalamine injecties dan wel bij gebruik van Me-Cbl en Ado-Cbl smelt tabletten — het gaat primair om het welbevinden van patiënt en het verminderen van het klachtenpatroon!

Welke vorm van Vit.B12 is de beste?

Cyano-cobalamine

(Cn-Cbl) is een synthetische vorm van B12 deze stabiele vorm wordt het meest gebruikt in voedingssupplementen. Het komt van nature nauwelijks voor in het lichaam — het is een synthetische chemische stof die ons lichaam niet kan gebruiken zonder conversie. Cn-Cbl heeft de laagste biologische activiteit, deze vorm moet in de lever worden omgezet naar een meer biologische actieve vorm. Sommige mensen ondervinden geen profijt van behandeling met Cn-Cbl door gebrek van assimilatie c.q. een inefficiënte conversie. Het duurt 1 á 2 maanden voor cyano-cobalamine is omgezet in de actieve B12 — ervan uitgaande dat er voldoende aanbod is van de benodigde co-factoren.

Hydroxocobalamine

(Oh-Cbl) is net als cyano-cobalamine een niet actieve B12 vorm, het is een voorloper van de actieve B12 co-enzym vormen. Beide cobalamine vormen dienen te worden omgezet in een biologisch actieve vorm, waarvoor een methyldonor (MTHF) in de methylatie cyclus is vereist.

Deze vorm (Oh-Cbl) van B12 is redelijk stabiel en wordt bij voorkeur gebruikt in injecties. Hydroxo-cobalamine en methyl-cobalamine gebruik is te prefereren boven cyano-cobalamine in het behandelen van neurologische aandoeningen. Bij het voorkomen van duidelijk op de voorgrond tredende neurologische symptomen is hydroxo-cobalamine en methyl-cobalamine superieur ten opzichte van het gebruik van cyano-cobalamine.

Een aantal voordelen van hydroxocobalamine gebruik. Deze cobalamine vorm participeert bijzonder in detoxificatie van cyanide, een overschot aan cyanide in de weefsels blokkeert de conversie van cyano-cobalamine naar methyl-cobalamine of adenosyl-cobalamine. Cyanide niveaus zijn kenmerkend verhoogd in o.a rokers. Het is met name de affiniteit van hydroxocobalamine molecuul die bindt met het cyanide molecuul.

Hydroxocobalamine injecties in grote hoeveelheden wordt in bijzonder gebruikt als antidote oftewel detox bij mensen die hebben bloot gestaan aan rookvergiftiging bij brand en tevens is het een bruikbare therapeutische antagonist in cyanide detox bij Tobacco Amblyopia patiënten. Hydroxocobalamine heeft de  opmerkelijke eigenschap stikstofoxide NO te neutraliseren.

Een van de kenmerken bij CVS/ME patiënten is de aanwezigheid van een teveel aan NO verbindingen, veel patiënten zijn daarom gebaat bij het gebruik van Oh-Cbl B12 injecties in het bestrijden van o.a. de extreme vermoeidheid. De hydroxocobalamine gaat daarbij een binding aan met peroxynitiet ONOO, wat een sterke oxidant is die veel schade kan aanrichten in het lichaam. NO is het startpunt van de vicieuze stikstof/peroxyniet cyclus, hydroxocobalamine kan NO effectief weg vangen. Omdat NO het startpunt is van deze cyclus kan deze cobalamine vorm gebruikt worden voor het naar beneden regelen van deze cyclus — theorie Martin Pall.

Methylcobalamine

(Me-Cbl) is de unieke vereiste co-enzym vorm van B12 in de methylatie cyclus en wordt beschouwd als de meest biologische actieve vorm van B12 in het lichaam, vooral in de hersenen en het zenuwstelsel, door vele onderzoekers. Dit betekent dat je lichaam deze vorm kan gebruiken zoals het is en er geen metabolische omzettingen zijn vereist. Me-Cbl en MTHF (methyltetrahydrofolaat) zijn cruciaal in het elimineren van teveel dan wel het verlagen van het aminozuur homocysteine dat schadelijk en toxisch wordt bij een (te) hoge concentratie in het lichaam. Homocysteine is een stofwisselingsproduct in het bloed dat zich opstapelt als er een tekort aan Vit.B12 en foliumzuur is. Een Hct bloedbepaling waarde kan hier meer inzicht over geven.

Een vuistregel voor de homocysteine waarde die je kunt hanteren is je leeftijd delen door 10 en de uitkomst vermenigvuldigen met 2. De gemeten Hct waarde mag niet hoger zijn dan de uitkomst van deze vuistregel.

Me-Cbl is de enige vorm van B12 die direct kan deelnemen aan het homocysteine ​​metabolisme. Het omzetten van homocysteïne in methionine via methyl B12 genereert daarnaast een verhoogd aanbod van SAMe (S-adenosyl methionine), de belangrijkste methyl donor in het lichaam. SAMe doneert zijn methylgroep aan meer dan 80 methylatie reacties met betrekking op DNA, RNA, proteïnen, fosfolipiden en synthese van het hormoon epinefrine (neurotransmitter) uit norepinefrine. Sommige voordelen van Me-Cbl, zoals de bescherming tegen neurotoxiciteit, lijken ontleend te zijn aan een verhoogde productie van SAMe.

Alzheimer patiënten hebben minder B12 in hun spinale vloeistof dan mensen zonder deze aandoening — zij hebben ook minder SAMe de stof die nodig is om cobalamine te methyleren naar methylcobalamine de biologische actieve vorm.  Het falen van een B12 behandeling bij deze patiënten, dan wel het optreden van onvoldoende verbetering bij Alzheimer patiënten met een B12 tekort,  in sommige studies kan worden veroorzaakt door hun onvermogen om B12 te activeren in de hersenen. Me-Cbl is al gemethyleerd het vereist geen SAMe.

Me-Cbl stimuleert o.a. zenuwcel regeneratie en is de cobalamine vorm die tevens de blood brain barriere kan passeren. Van Me-Cbl is experimenteel (ratten) aangetoond dat het neuronen beschermt tegen het toxische effect van teveel glutamaat, een neurotransmitter. Hersencellen gebruiken glutamaat als neurotransmitter, helaas is glutamaat echter een tweesnijdend zwaard: het kan ook hersencellen doden. Me-Cbl is belangrijk bij de productie van neuro transmitters o.a. dopamine, serotonine en norepinefrine.

Veelbelovend is dat uit studies blijkt dat Me-Cbl de vorm van B12 is die werkzaam is in het reguleren van o.a. de circadian rhytms oftewel slaap-waak cyclus Me-CBl werkt namelijk op de pijnappelklier — deze klier regelt de afgifte van melatonine dat ook wel het slaaphormoon wordt genoemd vanwege het effect op de slaap.

Me-Cbl heeft een positieve uitwerking op de mucosa (slijmvlies) en endotheel (binnenste bekleding van bloed- en lymfvaten) en epitheel (huid) weefsel.

B12 patiënten met vals hoog normale bloedwaarden door leveraandoeningen — beschadiging door o.a. hepatitis en/of levercirrose van onbekende origine of beschadigingen veroorzaakt door alcoholisme kunnen beter worden behandeld met Me-Cbl. De B12 cyano- en/of hydroxocobalamine molecuul kan door lever beschadigingen niet adequaat genoeg worden gemethyleerd naar de biologische actieve vorm die nodig is voor de hersenfuncties.

Adenosylcobalamine

(Ado-Cbl) is een andere in hoge mate actieve co-enzym vorm van B12 en is vereist in de formatie van myeline en nucleo protein synthese in de mitochondriën — de energiefabriekjes in de spieren — welke essentieel zijn in het energie metabolisme. Ongeveer 80% van de adenosylcobalamine wordt gevonden in de mitochondriën en niet in het bloed plasma. Methylcobalamine wordt niet gevonden in de mitochondriën, het is aanwezig in bloed plasma en bepaalde andere lichaamsvloeistoffen zoals CSF cerebral spine fluid en in het cytosol — vloeistof waarin alle celorganen drijven en waar de meeste metabole processen plaats vinden.

Ado-Cbl is betrokken bij het koolhydraat- en vetzuur metabolisme. Feit is dat Ado-Cbl een direct biologische actieve vorm is die niet hoeft te worden omgezet of te wel het is direct bruikbaar op de plekken waar het nodig is. Een functionele marker voor het aantonen van een gebrek aan Ado-Cbl is een MMA (methylmalonzuur) bloed of urine bepaling. Een uitputting van Ado-Cbl resulteert in een verhoging van de MMA concentratie in het bloed of urine. De MMA waarde wordt beïnvloed door het toedienen van Ado-Cbl, dit in tegenstelling tot Me-Cbl welke cobalamine vorm direct werkt op een verhoogde homocysteine waarde.

Ado-Cbl heeft een cruciale rol in de Krebs cyclus, ook wel citroenzuur cyclus genoemd, en nog een paar andere functies maar deze zijn minder groot — maar minstens zo belangrijk. De Krebs cyclus is een proces dat zorgt dat voedingsstoffen en zuurstof worden omgezet in energie in de cellen waardoor je kan leven, bewegen en kan functioneren. Ado-Cbl heeft voornamelijk zijn werk in de “cristae” van de mitochondriën — dat is een bepaald soort “cel organel” een kleine cel in de cellen met zeer speciale functies. Spiercellen hebben bijvoorbeeld veel mitochondriën omdat zij veel zware arbeid moeten kunnen verrichten. Zenuwcellen hebben ook een behoorlijk aantal mitochondriën omdat denken, voelen etc. ook energie-intensief is.

Beide actieve B12 vormen hebben duidelijke voordelen door hun biologische beschikbaarheid. Hydroxo-cobalamine en cyano-cobalamine dienen beide te worden omgezet in een biologisch actieve vorm, waarvoor een methyldonor — Methyltetrahydrofolaat (MTHF) in de methylatie cyclus is vereist. Patiënten met problemen in de zo geheten methylatie cyclus kunnen meer gebaat zijn met één of beide actieve B12 vormen Me-Cbl en Ado-Cbl  deze fungeren dan als bypass in het omzeilen van een “methylatie block”

Van beide direct werkzame cobalaminen is Me-Cbl superieur in zenuwgeneratie en met name de methionine synthese in de hersenen functioneert daardoor beter. Ado-Cbl is o.a. van groot belang in de cel mitochondriën — energiehuishouding.

Reparaties aan zenuwen bij B12 patiënten in zijn algemeenheid De voorkeur qua gebruik van hydroxo-cobalamine of methyl-cobalamine als grondstof bij zenuwreparatie is wel degelijk van belang. Elke dag een hoeveelheid methyl-cobalamine is van eminent belang voor dagelijks onderhoud c.q. herstel, reparatie van o.a. zenuwen en de hormoonhuishouding o.a. aanmaak van neurotransmitters — serotonine, melatonine en dopamine etc. Wanneer door een stoornis in de methylatie cyclus slechts een minimale hoeveelheid methyl-cobalamine kan worden gevormd uit de hydroxo-cobalamine injecties zal het rendement aan biologisch actieve cobalaminen van gereduceerde waarde zijn — in die zin moet het lichaam voorzien worden van een dagelijkse extra hoeveelheid methyl-cobalamine. Adenosyl cobalamine kan worden gevormd uit het aanbod methylcobalamine.

Redenen waarom Vit.B12 niet werkt

Patiënten gebruiken een niet biologisch actieve vorm van B12. De orthodoxe onderzoek resultaten zijn voornamelijk gebaseerd op het gebruik van cyano- of hydroxycobalamine deze zijn steekhoudend en geldig in het reduceren van vergrootte rode bloedcellen in de behandeling van Pernicieuze anemie.

Sommige mensen zijn echter niet in staat Cn-Cbl of Oh-Cbl om te zetten naar de biologisch actieve vormen door meer of mindere mate gebrek aan een enzym. Een serieus B12 tekort is een methyl-cobalamine dan wel een adenosyl-cobalamine tekort.

Wanneer hydroxo-cobalamine niet naar behoren kan worden omgezet naar methyl-cobalamine dan blijven neuro klachten aanwezig en zijn hydroxo-cobalamine injecties niet efficiënt genoeg voor herstel. Behandeling alleen met cyano-of hydroxycobalamine heeft geen tot weinig effect op een meerderheid van diverse symptomen. De meeste schade veroorzaakt door een tekort aan actieve B12 heelt niet bij deze patiënten. De veronderstelling dat een ieder hydroxy-cobalamine voldoende kan omzetten voor het helen van alle B12 deficiëntie symptomen is een dwaling.

De richtlijnen beschreven in het Farmacotherapeutisch kompas c.q. bijsluiters hydroxycobalamine ampullen producerende fabrikanten zijn merendeels gestoeld op de profylaxe en therapie bij Vit.B12 deficiëntie bij megaloblastaire — pernicieuze — anemie, al dan niet gepaard gaande met neurologische aandoeningen, ten gevolge van o.a. maagresectie, atrofisch maagslijmvlies en andere aandoeningen die leiden tot slechte enterale resorptie van Vit.B12. Bij duidelijk neurologische afwijkingen wordt: 1000 mcg één-à tweemaal per week gedurende bijv. 2 jaar geadviseerd.

Diverse B12 patiënten met stoornissen in de methylatie cyclus vallen buiten dit profiel, enerzijds door het ontbreken van een anemie anderzijds doordat de B12 bloedwaarden bij patiënten met methylatie problemen sub normaal kunnen zijn — met echter al de aanwezigheid van duidelijke neurologische klachten. Patiënten met problemen in de cobalamine omzetting — hydroxycobalamine naar methyl- en adenosylcobalamine — vallen buiten de richtlijnen van dit behandel kader.

De bewering dat na 2 jaar hydroxocobalamine injecties de klachten die er dan nog zijn als restklachten kunnen worden beschouwd is louter gebaseerd op het gebruik van deze inactieve cobalamine vorm. Er zijn groepen B12 patiënten die zelfs na jaren gebruik van Oh-Cbl injecties met dagelijks inpassen van beide actieve cobalamine vormen wel degelijk progressie maken in herstel. Bij deze groep patiënten zijn de periodieke B12 hydroxycobalamine injecties alleen niet algeheel toereikend voor herstel doch zeer bruikbaar voor deels onderhoud en behoeden voor verdere achteruitgang.

Methylatie cyclus

De methylatie cyclus is een biochemische route benodigd in de vervaardiging van DNA, RNA, fosfolipiden – myelineschede van de zenuwen, neurotransmitters, bijnierhormonen en meer dan 100 enzymen. Een volledig functionele methylatie cyclus is nodig voor tal van detoxificatie reacties.

Methyl donoren zijn o.a foliumzuur, betaine, methionine en S-adenosylmethionine (SAMe)

Methylerings afwijkingen kunnen de volgende problemen veroorzaken:

* productie vermindering van diverse neurotransmitters — serotonine, melatonine en dopamine

   etc.

* productie vermindering van bijnierhormonen en meer dan 100 enzymen.

* verminderd vermogen van detoxificatie o.a. verhoogde c.q. schadelijke niveaus van

   homocysteine is het gevolg van hypo-methylatie.

* productie vermindering van cellulaire energie.

De vier betrokken hoekstenen in de methylatie cyclus zijn methionine, S-adenosylmethionine (SAMe), S-adenosylhomocysteine (SAH) en homocysteine (Hct). Deze hoekstenen hebben betrekking op de regeneratie van methionine uit homocysteine.

Methylatie cyclus stoornis

Een percentage B12 patiënten zijn niet in staat door gebrek  dan wel onvoldoende enzym werking de inactieve cobalamine vormen cyano- en hydroxycobalamine om te zetten in de actieve methyl-cobalamine en adenosyl-cobalamine.

O.a. de volgende mogelijkheden kunnen van toepassing zijn bij een conversie “methylatie” probleem.

* Gebrek aan enzym om cyano-cobalamine om te zetten naar methyl-cobalamine ofwel adenosyl-cobalamine.
* Gebrek aan enzym om hydroxy-cobalamine om te zetten naar methyl-cobalamine  ofwel

   adenosyl-cobalamine

* Gebrek aan enzym om methyl-cobalamine om te zetten naar adenosyl-cobalamine.
* Gebrek aan enzym om adenosyl-cobalamine om te zetten naar methyl-cobalamine.
* Gebrek aan enzym om foliumzuur om te zetten naar methyl-folaat.

Bij een methylatie probleem, zijn de cyano en hydro injecties praktisch ineffectief. Om dit probleem te omzeilen kan je bijvoorbeeld sublinguaal B12 smelt tabl. als bypass gebruiken in je behandeling om te ervaren door ondervinding of je aan dit profiel voldoet. Dit dienen dan wel smelt tabletten te zijn met de actieve co-enzym vormen van vitamine B12, dus Me-Cbl en Ado-Cbl smelttabletten.

Let wel gebruik van beide B12 smelt tabletten zijn in de eerste plaats geen vervanging van de hydroxocobalamine injecties. Bij onvoldoende respons op het maatkostuum van hydroxocobalamine injectie behandeling is dagelijks gebruik aanvullend van beide B12 smelt tabl. een serieuze optie.

De essentie bij B12 patiënten met methylatie problemen dan wel onvoldoende enzymwerking is het verkrijgen van een “saturated equilibrium” aan biologisch actieve B12 dagelijks in het bloed — dan wel in de weefsels iedere dag voor onderhoud en herstel.

https://www.sohf.nl/nieuws/b12-tekort