Leverhemangioom

In augustus 2010 zagen ze bij onderzoek bij toeval op een ct scan een hemangioom van 7cm in mijn lever. Ik heb hier gelukkig geen klachten van. Maar toch is het heel vreemd om te horen dat je een goedaardige tumor in je lever hebt.

Hieronder de informatie die ik over de leverhemangioom op internet heb gevonden. 

De lever is een groot en belangrijk orgaan in ons lichaam. Zonder lever kunnen we niet leven. Het is onze chemische fabriek. De lever zorgt ervoor dat we belangrijke voedingsstoffen uit het bloed kunnen opnemen en gebruiken voor allerlei processen. Daarnaast maakt de lever giftige stoffen onschadelijk en ruimt hij afvalstoffen op. Al met al vinden er zo’n 600 verschillende processen in de lever plaats. De lever zit in onze rechterbovenbuik, vlak achter de ribben.

Een leverhemangioom is een goedaardig gezwel van bloedvaten in de lever. Het gezwel bestaat uit meerdere holten die gevuld zijn met bloed. Dus niet zoals bij een leveradenoom in het leverweefsel zelf, maar juist in de bloedvaten in de lever. Het gezwel bestaat uit meerdere holten die gevuld zijn met bloed. De holten worden van elkaar gescheiden door schotten van bindweefsel. Het geheel wordt omgeven door de binnenbekleding van bloedvaten.

De grootte van een hemangioom varieert van enkele millimeters tot meer dan 10 cm doorsnede. Leverhemangiomen zijn de meest voorkomende goedaardige levertumoren. Waarschijnlijk heeft zo’n 2 – 4% van de volwassenen Nederlanders één of meerdere hemangiomen. Vaak worden ze bij toeval ontdekt, omdat zeker kleine hemangiomen meestal geen klachten veroorzaken. Hemangiomen die groter zijn dan 4 cm, worden ook wel reuzenhemangiomen genoemd. Ook deze geven vaak nog geen klachten. In een lever kunnen meerdere hemangiomen zitten.

Kleinere hemangiomen veroorzaken meestal weinig tot geen klachten (soms vage buikpijn). Worden ze groter, dan kunnen er wel klachten ontstaan. Dit uit zich meestal in buikpijn. Als de buikpijn te heftig wordt kan er operatief worden ingegrepen. Dit gebeurt ook als een haemangioom scheurt (zeer zeldzaam) of als een haemangioom zo groot wordt, dat andere organen in de verdrukking komen. Bij zeer grote hemangiomen (meer dan 10 – 15 cm) kunnen in zeldzame gevallen complicaties ontstaan, zoals stoornissen in de bloedcirculatie in het hemangioom. Hierbij kunnen koorts, nachtzweten en forse buikpijn voorkomen.

Een hemangioom wordt meestal bij toeval ontdekt tijdens een echo van de bovenbuik. Een echo is een beeldvormend onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van geluidsgolven. De lever kan door middel van een echo goed in beeld gebracht worden. Soms is de arts er niet zeker van dat een gezwel een hemangioom is. In dat geval zal de arts  een MRI-scan of CT-scan doen, om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen. Bij een CT-scan en een MRI-scan wordt de lever in doorsneden gedetailleerd in beeld gebracht. Een CT-scan maakt gebruik van röntgenstralen, terwijl een MRI-scan gemaakt wordt met behulp van een sterk magnetisch veld. Bij beide onderzoeken wordt van tevoren contrastvloeistof toegediend, om het beeld nog duidelijker te maken. Bij een kijkoperatie wordt het gezwel waargenomen als een rode vlek. Middels een scintigrafie kan definitief worden vastgesteld of het een leverhemangioom is of niet.

De oorzaak van het ontstaan van hemangiomen in de lever is niet bekend. In enkele gevallen lijken hemangiomen te groeien tijdens zwangerschap, of gebruik van de pil (orale anticonceptie). Er is echter nooit een duidelijke relatie aangetoond tussen hormonen en het ontstaan of de groei van hemangiomen.

In de meeste gevallen is een behandeling niet nodig. Alleen wanneer er klachten zijn, of als er kans is op complicaties, is een behandeling noodzakelijk. Kans op complicaties is vooral aanwezig bij zeer grote hemangiomen. Als een behandeling wel noodzakelijk is, zal de chirurg in de meeste gevallen het hemangioom verwijderen tijdens een operatie. Als een operatie niet mogelijk is, kan soms een andere behandeling uitgevoerd worden: embolisatie. Embolisatie is een behandeling waarbij kleine kunststof bolletjes in een bloedvat gespoten worden. Het bloedvat, en het hemangioom zullen dan gaan verschrompelen.

Instagram
Facebook